Sigtuna Alpina Klubb och skidanläggningen i Humbacken drivs helt ideellt.

STORT TACK till våra sponsorer som tillsammans med föreningens eldsjälar gör detta möjligt!

Guldsponsorer

Företag som önskar sponsra föreningens verksamhet erbjuds att köpa guldpaketet till en kostnad om 5 000kr/säsong och då ingår ett Totalkort.
Sponsorer får företagsnamnet på plakat vid backen, på hemsida och på Sigtuna Alpinas Facebook sida samt marknadsförs vid events och liknande samt vid utskick till medlemmar.Pierre Spiridon Calais

Plogning och sandning i Sigtuna Stad med omnejd!
Sponsorer

100 års jubileum med pompa och ståt | 1909 Sigtuna Stads Hotell


Prik logo


Sigtuna Sport Uteliv
Sigtunahöjden - eventeffect.se
Home
Restaurang | 32 Rum & Kök
Med stöd från

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket - Wikipedia


Upplandsbygd logotyp